PH

Sol Searching

Directed by Roman Perez, Jr.
Rated: pg
Duration: 1hr 40min
Release Date: September 12, 2018
Genre: Comedy

"Kwento ito ni Sol, isang Titser-Magsasaka sa pampublikong paaralan sa isang hindi kalayuang siyudad sa Nueva Ecija. Namatay siya nang hindi inaasahan at hindi alam ng komunidad kung saan ilalagak ang bangkay niya. Walang pamilyang tahasang kasama noong namatay siya. Walang kamag-anak na mag-aasikaso ng kanyang burol. Tanging kaibigan lamang at isang estudyante ang magdadala ng kanyang ataul, mula sa binayarang cheap na serbisyo, pupunta ng apartment, lipat sa barangay, tapos lipat pa uli sa Chapel na parang istasyon ng krus sa Mahal na Araw ang ruta nila, saklit-saklit na karanasan ang inabot ng kanyang bangkay bago ito makarating sa huli niyang hantungan. Ang tanong makakarating nga ba? Tila elehiya ang pamamaraan ng pagkukuwento, at kahit na masasabing naging masaya ang may kurot-sa-pusong paglalakbay ni Sol sa kanyang huling linggo dito sa lupa, may mga katanungan pa ring dapat sagutin: Kanino ba dapat mapunta ang bangkay niya? Ulila ba siya ng pamayanan? Ulila ng sariling niyang bayan? Sino ba talaga ang may obligasyong maglibing sa kanya?Minahal niya ang lupa, sa lupa rin kaya siya hahantong? "