PH

Second Coming

Directed by Jet Leyco
Rated: r13
Duration: 1hr 25min
Release Date: February 27, 2019
Genre: Horror

Mapapalitan mo ba ang isang taong namayapa na? Paano kung balikan ka nito? Mapapayapa ka ba?