PH

Nakalimutan Ko Nang Kalimutan Ka

Directed by Fifth Solomon
Rated: pg
Duration: 1hr 39min
Release Date: September 19, 2018
Genre: Comedy

Kung nahuhugot ang PUSO mo para mahugot na rin ang SAKIT, gagawin mo ba? NAKALIMUTAN KO NANG KALIMUTAN KA.