PH

Kung Paano Siya Nawala

Directed by Joel Ruiz
Rated: pg
Duration: 1hr 48min
Release Date: November 14, 2018
Genre: Romance

"Kahit naman makalimutan mo 'yung tao, 'yung pinaramdam niya sa'yo hindi mo naman makakalimutan 'yun, 'di ba?"